Disclaimer

1  Disclaimer

 

De Popkoor YES! website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Popkoor YES! vereniging. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Popkoor YES!. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Popkoor YES! website.

Popkoor YES! spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Popkoor YES! behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Popkoor YES! geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Popkoor YES! geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Popkoor YES! garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op de Popkoor YES! website bevinden zich bepaalde (hyper) links die leiden naar websites buiten het domein van Popkoor YES!. Popkoor YES! aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen buiten het domein van Popkoor YES!.

Popkoor YES! sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Popkoor YES! website.

 

 

 

2 Privacy & cookies

Privacy

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens die wij gebruiken om jou zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Op de website van Popkoor YES! wordt je privacy gerespecteerd en zorgt Popkoor YES! ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze Privacy Policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen en hoe je deze kunt aanpassen, en wat je rechten zijn.

Alle gegevens die Popkoor YES! verzamelt, worden door Popkoor YES! uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en alleen na toestemming van de bezoeker. Dat kan o.a. zijn om het op maat leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers en om reserveringen die zijn geplaatst via de Popkoor YES! website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Popkoor YES! kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover het voor die derden noodzakelijk is om werkzaamheden voor Popkoor YES! te verrichten, dan wel wanneer Popkoor YES! ingevolge de wet/regelgeving daartoe wordt verplicht of wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. De informatie die je aan Popkoor YES! geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via info@popkoorYES.nl


De gegevens die Popkoor YES! verwerkt zijn:

GEGEVENS

DOEL

Naam, voornaam, aanhef

Voor de juiste aanhef in de nieuwsbrief en andere (digitale) communicatie,

bijvoorbeeld over bestellingen, deelname aan prijsvragen of andere acties.

Adres & postcode

Voor aflevering op het juiste adres bij online bestellingen en/of

winkelbestellingen.

Telefoonnummer

Voor eventuele telefonische communicatie of bevestigingen bij online

bestellingen en/of winkelbestellingen.

E-mailadres

Als emailadres voor het versturen van offertes, correspondentie en facturen.

Ook kan het mailadres worden gebruikt voor nieuwsbrieven of andere

aanbiedingen.

IP-adres

Ter voorkoming en bestrijding van fraude en andere strafbare gedragingen en

ter herkenning van de gebruiker.

Alleen voor bedrijven:
Bedrijfsnaam
BTW-nummer
KvK-nummer

Ten behoeve van zakelijke facturen

 

 

 

 

 

Hoe beveiligt Popkoor YES! verzamelde informatie over mij?
Popkoor YES! zorgt voor fysieke, elektronische en juridische beheerprocedures om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke informatie te beschermen, onder andere door:

  • Het verzorgen van verschillende andere technische beveiligingsmethodes ter bescherming van verzamelde gegevens.
  • Alleen aan medewerkers die vanuit hun functie toegang tot de gegevens nodig hebben, toegang te verschaffen tot je persoonlijke informatie.
  • Alleen samen te werken met derden die waarborgen dat zij al hun computerhardware en processen adequaat beveiligen en die ervoor in staan dat je gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je jouw gegevens aan Popkoor YES! hebt verstrekt.
  • Periodiek onafhankelijke security audits te laten uitvoeren op onze online omgevingen, zodat eventuele risico’s tijdig worden herkend en kunnen worden beperkt.

Hoe lang bewaart Popkoor YES! mijn persoonsgegevens?
Popkoor YES! bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van verschillende factoren. In sommige gevallen moet Popkoor YES! jouw gegevens vanwege een wettelijke verplichting minimaal 7 jaar bewaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij factuur-, order- en betaalgegevens. Voor meer details omtrent onze bewaartermijnen kun je contact opnemen met de klantenservice van Popkoor YES!.


Welke keuzes heb ik met betrekking tot het verzamelen van mijn persoonlijke informatie door Popkoor YES!?

Je kunt kiezen om:

  • Je persoonlijke informatie te updaten of corrigeren
  • Je af te melden van het ontvangen van e-mails op je e-mailadres
  • Cookies bij het bezoeken van Popkoor YES!.nl uit te schakelen
  • Je profiel te laten verwijderen door Popkoor YES!

 

Afmelden voor e-mails die je ontvangt van Popkoor YES!:
Ga naar de afmeldlink onderaan de e-mail en meld je dan af, of neem contact op met onderstaand adres.Vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid?
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of een email te sturen naar: info@PopkoorYES.nl. Om je verzoek tot inzage in jouw gegevens in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je om bij je verzoek je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer op te geven. Omdat wij moeten verzekeren dat het verzoek tot inzage van je gegevens echt van jou afkomstig is, kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Wij zullen je verzoek binnen een maand beantwoorden.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site ook de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Ook bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om gegevens die wij van hen bijhouden te verwijderen. Het kan voorkomen dat wij bepaalde gegevens niet op verzoek verwijderen, bijvoorbeeld omdat op ons een wettelijke plicht rust om de gegevens te bewaren of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om je gegevens te bewaren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of verwijderen, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of per email: info@PopkoorYES.nl

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het onderstaande vermelde adres of stuur een email naar info@PopkoorYES.nl .

Mocht je een klacht hebben over ons privacy beleid of over ons gebruik van jouw gegevens, dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of artikelen, worden via onze site zogenaamde cookies op je computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een site naar je computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we een gebruikersprofiel van je maken en ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, en dat er gepersonaliseerde content aan je kan worden getoond. De domeinnamen van de webserver die de cookies doorgeeft is Popkoor YES!.nl De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Je kunt ook zelf instellen welke cookies je van Popkoor YES! ontvangt, door in de cookiemelding op de website op “wijzig je voorkeuren” te klikken. Je kunt dan zelf selecteren of je analytische cookies en social media cookies accepteert.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.


Hoe neem je contact met ons op?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, vragen hebt over het verzamelen van persoonsgegevens of het gebruik van cookies op de website Popkoor YES!.nl, dan kun je contact met ons opnemen:

Bedrijfsnaam:

Popkoor YES!

KvK:

55297374

BTW-nummer:

 

Per email:

info@PopkoorYES.nl

Per telefoon:

06-44462355

Per brief:

Popkoor YES!

Adres:

Braamstukken 15

9761 LN Eelde

Postadres:

Braamstukken 15

9761 LN Eelde


Wijzigingen
Dit privacybeleid kan door Popkoor YES! worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Popkoor YES! website. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op: 19 april 2019

 

2024 © Popkoor Yes! - by Slide